AVEA İLETİŞİM MERKEZİ
İnsan Kaynakları Politikamız

Takım kültürümüze ilaveten hızlı sorumluluk alma ve hedef odaklı yaklaşım, sayısız ve iddialı projemizde uzmanlaşmak için gereken ana niteliklerdir. Esneklik ve en başından itibaren sorumluluk üstlenebilme, şirket kültürümüzün önemli özellikleridir.
Bir kurum olarak saygın ve güvenilir olmanın, kazanılmış değerleri korumanın ve dünya standartlarında çalışmanın bilincindeyiz. İşletmeleri canlı tutan en önemli unsurun “insan” faktörü olduğu inancıyla, sürekli gelişimi desteklemek ve örnek uygulamalar sergilemek amacındayız.
Bu yaklaşıma bağlı olarak belirlediğimiz ana ilkelerimiz ise; 

◦Yasal gerekliliklere uygun davranmak.
◦Din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapmadan personel seçimini gerçekleştirmek.
◦18 yaşından küçük personel çalıştırmamak.
◦Doğru işe, doğru insan istihdam etmek.
◦Bilgi paylaşımının önemini kavrayarak; tecrübeli personelin, yeni nesli yetiştirmesini sağlayacak bir sistem kurmak.
◦Yönetici işgücü ihtiyacını öncelikle kendi bünyemizden karşılamak.
◦Şirketimizin gelişimini, çalışanlarımızın gelecekleri ile birleştirerek ortaklık sağlamak.
◦Şirketimizin; örnek çalışmalarını, İnsan Kaynakları yatırımları ile de sürdürerek; çalışanlarımıza yönelik faaliyetleri geliştirmek, iyileştirmek ve sürekli kılmak.
◦Çalışanlarımızın performanslarının göz ardı edilmeyeceği bir sistem geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.
◦Motivasyon unsurunun önemini bilerek bu yönde yatırım yapmak ve iç müşteri memnuniyetini sağlamak.
◦İnsan Kaynakları uygulamaları konusunda yeniliklere imza atmak, örnek olmak; şeffaf bir yönetim şeklinin oluşturulmasını desteklemek.
◦Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirmek; stajyer öğrenci istihdamı, burslar ve diğer çalışmalarla eğitime katkıda bulunmak ve kalifiye, deneyimli elemanlar yetiştirerek Engiz İletişim’in örnek bir kurum olmasını sağlamaktır.